PTG III Polski Kongres Genetyki

12 - 15 września 2010, Lublin
PTGC

12345
III Polski Kongres Genetyki

Szanowni Państwo

     Przekazujemy kilka ważnych, nowych informacji dotyczących III Polskiego Kongresu Genetyki.

     Wszystkie nadesłane przez Państwa streszczenia należy uważać za przyjęte.

     Autorzy, którzy zostali zakwalifikowani przez Organizatorów poszczególnych sesji tematycznych do prezentacji w formie krótkiego (do 15 min.) doniesienia ustnego zostaną poinformowani drogą e-mailową. Prosimy, aby Autorzy zakwalifikowani do prezentacji ustnej, którzy zgłosili swoje streszczenia jako poster nie przygotowywali plakatów na III PKG.

     Autorzy, którzy zgłosili swoje streszczenie jako doniesienie ustne, a nie zostali zakwalifikowani przez Komitet Naukowy do prezentacji ustnej proszeni są o przygotowanie plakatu.

Na naszej stronie internetowej znajduje się ostateczna wersja programu Kongresu

     Informacje dotyczące przygotowania plakatów na Kongres znajdują się w zakładce Streszczenia/Postery.

     Przypominamy, że od dnia 01.07.2010 wnoszone opłaty konferencyjne zostają podwyższone o 50%.

     Rejestracja uczestników jest możliwa do końca lipca 2010.

     Ze względu na niewielką ilość chętnych nie odbędzie się wycieczka do Kazimierza Dolnego, planowana na 12.09.2010. Zmianie ulega także cena planowanej wycieczki do Kozłówki (aktualny koszt to 80 zł). Wycieczka do Kozłówki planowana jest 12.09 w godz. 12.00-17.00Zaproszenie na III Polski Kongres Genetyki, Lublin 2010

     Komitet Organizacyjny III Polskiego Kongresu Genetyki, Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka mają zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres, który odbędzie się w dniach 12-15 września w Lublinie.

     Genetyka jest jedną z najprężniej rozwijających się nauk biologicznych, której spektakularne osiągnięcia mają znaczenie nie tylko poznawcze, ale także aplikacyjne w wielu dziedzinach życia człowieka. Rozwój genetyki ma bezpośredni wpływ na nauki medyczne, diagnostykę chorób genetycznych, medycynę sądową i rozwój współczesnej biotechnologii. Kongres stanowi szerokie forum, na którym naukowcy, doktoranci i studenci zajmujący się genetyką człowieka, genetyką zwierząt, roślin i mikroorganizmów spotkają się, aby przedstawić swoje osiągnięcia i dyskutować nad najnowszymi problemami genetycznymi. Mamy nadzieję, że program naukowy Kongresu spełni Państwa oczekiwania, a spotkania zaowocują nowymi kontaktami naukowymi oraz inicjatywami wzajemnej, owocnej współpracy.

     Organizatorem Kongresu jest Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a współorganizatorami, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Obrady będą odbywać się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanym w Miasteczku Akademickim w centrum Lublina. Poza wspólnymi spotkaniami naukowymi oferujemy Państwu także możliwość zwiedzenia pięknych okolic Lublina, tj. Kozłówki i Kazimierza nad Wisłą.

     W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na III Polski Kongres Genetyki w Lublinie.


Prof. dr hab. Anna Skorupska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Autorzy zdjęć: Małgorzata Pac, Dominika Kozaczuk, Agnieszka Topolska